X

联系我们
0731-82111888
0731-89858388

 

     中文   |   ENGLISH

©2018 悠达官网 版权所有 湘ICP备16007896号-2 

友情链接:

普通文字

三房两厅  达人套餐

1
 

单路开关          双路开关          三路开关          智能插座          窗帘面板          背景音乐          智能主机          感应器

1
 

D3(1)
D3(1)

S2(1)
S2(1)
S1(1)
   

 

 

客厅
餐厅
主卧
客卧
书房
厨房
阳台
主卫
公卫

5
3
4
4
2
6
2
1
1

D1(1)

D5(1)
   
D5(1)

 

 

 

C(1)

C(1)


   

 

 

1
 

T1(1)
T2(1)
T3(1),T4(1)

T3(1),T4(1)
   

 

 

产品分布图

YO-D01-S03
YO-D01-S01
YO-D01-S02
YO-D01-S03C
YO-D01-C05

YO-E01-G01
YO-I5
YO-W01


 

序号                           产品名称                               产品型号                               数量                               单位                        开孔尺寸

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

6
3
5
2
28
1
1
1

 
标准86安装
标准86安装
标准86安装
标准86安装
标准86安装
  
专用底盒安装  

开孔直径75mm

三路智能面板
单路智能面板
双路智能面板
窗帘面板
配套插座
智能中控主机
智能背景音乐(配套智能)
感应器


 

可对全屋灯光进行智能控制与管理,包括智能开关、一键场景、灯带RGB调色。    |     悠达APP及背景音乐控制面板管理全屋悠达智能设备。
客厅实现高品质背景音乐享受      |      客厅入户 走廊智能灯光人体感应      |       各房间配比智能插座共28个, 实现智能开关。       |       可对客厅、主卧的窗帘进行自动开、关停控制。

功能实现

悠达智能产品配置清单

三房两厅   优选套餐

三房两厅   尊荣套餐

别墅方案